Tyto stránky použivájí cookies

Náše stránky používají technické a analytické cookies. Toto potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.

Nastavení
   Update on the negative impacts caused by global events
Logo Unitherm

Ochrana oznamovatelů

Ke splnění povinností vyplývajících ze zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, zřídila společnost UNITHERM, s.r.o. pro podávání oznámení na možné podezření na protiprávní jednání v rámci společnosti. 

Příslušnou osobou ve smyslu zákona byla pověřena paní Ing. Jitka Francová – mzdová účetní a personalistka společnosti. 

Toto oznámení ve smyslu uvedeného zákona lze učinit: 

  1. osobně u Příslušné osoby či předáním písemného oznámení Příslušné osobě, 
  2. telefonicky v prac. dny v době od 9:00 do 13.00 hod. na tel. č. 777 792 220 
  3. písemně emailem: na emailovou adresu: ochrana.oznamovatelu@unitherm.cz 
  4. písemným oznámením doručeným na adresu sídla Společnosti v zalepené obálce s označením - „neotevírat - ochrana oznamovatelů“. 

Obecně rovněž platí, že mimo zavedený firemní systém lze oznámení podat i prostřednictvím portálu Ministerstva spravedlnosti ČR dostupného na adrese https://oznamovatel.justice.cz

Bližší informace o podávání a posuzování těchto oznámení jsou obsahem vydané firemní Směrnice

Tato Směrnice je součástí interních předpisů Společnosti, zaměstnanci se s ní mohou seznámit a plně k jejich dispozici je u pověřené příslušné osoby a na personálním úseku společnosti Tato firemní Směrnice nabývá účinnosti a lze podle ní postupovat ode dne 15.prosince 2023. 

V Jablonci nad Nisou dne 4.12.2023