Tyto stránky použivájí cookies

Náše stránky používají technické a analytické cookies. Toto potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.

Nastavení
   Aktuální informace k negativním dopadům způsobeným v souvislosti s celosvětovým děním
Logo Unitherm

Klauzule vyšší moci

Prodávající je oprávněn pozastavit plnění svých smluvních povinností a není v prodlení s plněním svých závazků po dobu, po kterou trvají okolnosti vyšší moci, pro které není objektivně schopen dostát svých smluvních závazků.

Za případy vyšší moci se považují zejména přírodní katastrofy, vyhlášení mobilizace, válečný konflikt, blokáda, epidemie, pandemie, popřípadě vyhlášení administrativní opatření ze strany orgánů veřejné moci mající vliv na plnění smluvních závazků (zejména nařízení karanténa či uzavření podniku dodavatele či odběratele, zákaz či omezení podnikatelské činnosti, uzavření či omezení průchodnosti hranic, narušení dodavatelsko- odběratelského řetězce s ohledem na nedostatek surovin, komponentů, náhradních dílů, dodávek v čase apod.).

V případě, pokud tato „okolnost vyšší moci“ nastane či hrozí, a z tohoto důvodu je ohroženo splnění jakékoliv smluvní povinnosti dle objednávky Kupujícího, je povinností Prodávajícího na tuto okolnost Kupujícího neprodleně po jejím zjištění upozornit a specifikovat, jaké případné dopady bude tato okolnost na splnění smluvních povinností mít.

Vedení společnosti UNITHERM, s.r.o.

V Jablonci nad Nisou, dne 28.1.2022