Tyto stránky použivájí cookies

Náše stránky používají technické a analytické cookies. Toto potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.

Nastavení
   Aktuální informace k negativním dopadům způsobeným v souvislosti s celosvětovým děním
Logo Unitherm

Slévárna bentonitová

Předmětem činnosti pískové slévárny je výroba odlitků z hliníkových slitin litých dle požadavků zákazníků a zasahuje do různých odvětví průmyslové výroby, např. pro elektrotechnický, strojírenský, potravinářský, lodní průmysl a pro dopravní systémy.

Konstrukce

Konstrukční oddělení navrhuje odlitky a licí zařízení v 3D programu SOLIDWORKS za podpory moderního simulačního programu MAGMASOFT®, který slouží k ověření správnosti konstrukce odlitku i technologie lití a současně predikuje výskyt možných vad v odlitku. Zákazníkům nabízíme spolupráci při návrhu, odladění a konečném řešení a optimalizaci konstrukce odlitků, včetně návrhu optimální hliníkové slitiny, což ve finálním výsledku přináší výhody našim zákazníkům. Při návrhu licího zařízení standardně využíváme počítačové simulace procesu lití a tuhnutí taveniny. Návrh řešení při přechodu z jiného materiálu (tvářený materiál, železo atd.) na hliníkovou slitinu je u nás též možný.

Formování

K odformování vnějších tvarů se používají dřevěné či kovové modely, jejichž konstrukce je řešena v konstrukčním oddělení za pomoci moderního programu SOLIDWORKS (konstrukční oddělení v nutných případech spolupracuje se zákazníkem na optimalizaci konstrukce včetně návrhu optimální slitiny, stejně jako pomůže navrhnout řešení při přechodu z jiného materiálu na hliníkovou slitinu).

Formování se u pískového odlévání provádí do jednotné bentonitové směsi nebo v případě složitějších odlitků do vazné směsi. Zlepšení a udržení kvality formovací směsi se dosáhlo zařazením chladničky písku do řetězce pískového hospodářství a realizace projektu počítačově řízené přípravy formovací směsi, kdy dávkování těchto komponentů je zajištěno počítačem řízeným systémem přesného dávkování jednotlivých komponent jednotné bentonitové směsi a časem míchání.

Jako princip formování se používá střásání s dolisováním, a to na strojích Foromat 20 a na obracecím stroji FRFG 20. Pro větší série se používá formování impulsivním vstřelením vzduchem a dolisováním na poloautomatické lince HSP, formy pro odlévání velkých a objemnějších odlitků se vyrábí na strojích Foromat 40 (formování střásáním s dolisováním).

Odlévání

Vysoká flexibilita výroby nám umožňuje realizaci široké škály rozměrů a vah odlitků. Písková slévárna nabízí možnost lití odlitků od 0,5 do 100 kg.

 1. Odlévání do pískových forem vyráběných strojním formováním s konvenčním mechanickým střásáním a dolisováním s rozměry formovacích rámů od 400 × 300 mm do 1000 × 1000 mm, výška rámu 100 – 300mm  při hmotnosti odlitku 0,1 – 100 kg.
 2. Odlévání do pískových forem vyráběných strojním formováním s impulsivním vstřelením vzduchem a dolisováním s rozměry formovacích rámů 650 × 500 mm, výška rámu 250/150mm při hmotnosti odlitku 1–30 kg.
 3. Odlévání do pískových forem vyráběných ručním formováním do rozměrů rámu max. 1000 × 1000 mm, výška rámu do 400mm, při hmotnosti do 40 kg.

Roční kapacita pískové slévárny je cca 2 500 t odlitků/rok.

Výroba jader

Pro výše uvedené technologie zajišťujeme výrobu jader, a to metodami:

 1. Vstřelováním - systém CT - vodní sklo vytvrzeno CO2.
 2. Ručním pěchováním - systém CT - vodní sklo vytvrzeno CO2.

Hmotnost pískových jader je v rozmezí 0,1 – 100 kg/ks.

Dokončovací operace

 1. Ořez a broušení vtokových soustav a nálitků - Nově na brousícím stroji Koyama
 2. Tryskání nerezovým granulátem z chromové oceli a korundovou směsí.
 3. Tlakování odlitků do max. tlaku 6 bar.
 4. Tepelné zpracování T4, T6.
 5. Montáže dle specifikace zákazníka.
 6. V kooperaci nabízíme povrchové úpravy  dle specifikace zákazníka -  antikorozní ochranu, práškovou povrchovou úpravu, elox apod.

Klíčové vlastnosti


Vhodné pro menší série

Malý nebo žádný počet jader

Jednoduchý tvar odlitku


Obrobna

Potřebujete obrobený odlitek? My máme vše potřebné pro soustružení, frézování a vrtání veškerého sortimentu výrobků. Přesvědčte se!

Více o obrobně

Materiál

V portfoliu pískové slévárny je nabídka těchto slitin hliníku:

Slitina Stav Rm – pevnost v tahu
(MPa)
Rp0.2 0.2% mez kluzu
(MPa)
A - tažnost
(%)
Tvrdost
(HBW)
AlSi7Mg0,3
EN AC-42100
3.2371
AC4CH
T6 230 190 2 75
AlSi7Mg0,6
EN AC-42200
357.0
T6 250 210 1 85
AlSi10Mg(a)
EN AC-43000
A03590
3.2381
AC4A
F 150 80 2 50
T6 220 180 1 75
AlSi8Cu3
EN AC-46200
380.0
AC4B
F 150 90 1 60
AlMg3
EN AC-51100
F 140 70 3 50
AlZn10Si8Mg
EN AC-71100
210 190 1 90
AlCu4MgTi
EN AC-21000
204.0
AC1B
T4 300 200 5 90

F - v odlitém stavu

T1 - po řízeném ochlazení z teploty lití a přirozeném stárnutí

T4 - po rozpouštěcím žíhání a přirozeném stárnutí, je-li vhodné

T6 - po rozpouštěcím žíhání a plném umělém stárnutí

Zákazníkům jsme schopni nabídnout i zpracování jiných slitin hliníku.

Tavení hliníkových slitin se provádí v plynových kelímkových pecích. Při ošetření nataveného hliníku se běžně využívají odplyňovací jednotky FDU, kvalita natavené slitiny se posuzuje pomocí spektrální a termické analýzy a přístroji na měření stupně naplynění slitiny.

Se všemi dotazy ohledně slévárenských technologií vám ochotně poradí naši zaměstnanci obchodního oddělení


Lenka Bienová
e-mail: bienova@unitherm.cz
mobil: (+420) 777 792 203
telefon: (+420) 488 388 113