Logo Unitherm

Slévárna kokilová

Předmětem činnosti kokilové slévárny je výroba odlitků z hliníkových slitin litých dle požadavků zákazníků do kovových forem jak gravitačním, tak nízkotlakým způsobem s možností použití pískových jader.

Konstrukce

Konstrukční oddělení navrhuje odlitky a licí zařízení v 3D programu SOLIDWORKS za podpory moderního simulačního programu MAGMASOFT®, který slouží k ověření správnosti konstrukce odlitku i technologie lití a současně predikuje výskyt možných vad v odlitku.. Zákazníkům nabízíme spolupráci při návrhu, odladění a konečném řešení a optimalizaci konstrukce odlitků, včetně návrhu optimální hliníkové slitiny, což ve finálním výsledku přináší výhody našim zákazníkům. Při návrhu licího zařízení standardně využíváme počítačové simulace procesu lití a tuhnutí taveniny. Návrh řešení při přechodu z jiného materiálu (tvářený materiál, železo atd.) na hliníkovou slitinu je u nás též možný.

Odlévání

Odlitky s hmotností do 20 kg se gravitačně odlévají na strojích CGU a CGH, odlitky s hmotností do 5 kg se odlévají na samostatných stojáncích s hydraulickým ovládáním rozevírání forem. Nízkotlaké stroje CNS se využívají pro odlévání tvarově složitějších odlitků. V rámci procesu výroby odlitků jsou pomocí termické a spektrální analýzy sledovány parametry odlévané hliníkové slitiny a dále teploty licích zařízení a hliníkové slitiny. Hotové výrobky spadají do různých odvětví průmyslové výroby, např. pro elektrotechnický, strojírenský, potravinářský, lodní průmysl a pro dopravní systémy.

Hmotnostní rozsah

  1. odlitky lité gravitační technologií do kovových forem o hmotnosti od cca 0,1 kg do 20 kg
  2. odlitky lité nízkotlakou technologií do kovových forem o hmotnosti od 1 kg do 50 kg

Roční kapacita kokilové slévárny je cca 1500 t odlitků/rok.

Pro výše uvedené technologie zajišťujeme výrobu jader vstřelováním metodou CT s pojivy na bázi geopolymerů nebo vodního skla.

Dokončovací operace

  1. Ořez a broušení vtokových soustav a nálitků.
  2. Tryskání nerezovým granulátem z chromové oceli a korundovou směsí.
  3. Tlakování odlitků do max. tlaku 6 bar.
  4. Tepelné zpracování T4, T6.
  5. Montáže dle specifikace zákazníka.
  6. V kooperaci nabízíme povrchové úpravy  dle specifikace zákazníka -  antikorozní ochranu, práškovou povrchovou úpravu, elox apod.

Klíčové vlastnosti


Vhodné pro větší série

Umožňuje slabé stěny

Striktní tolerance rozměrů

Hladký povrch odlitků


Obrobna

Potřebujete obrobený odlitek? My máme vše potřebné pro soustružení, frézování a vrtání veškerého sortimentu výrobků. Přesvědčte se!

Více o obrobně

Materiál

V porfoliu kokilové slévárny je nabídka těchto slitin hliníku:

Slitina

Stav

Rm – pevnost v tahu
(MPa)

Rp0.2 0.2% mez kluzu
(MPa)

A - tažnost
(%)

Tvrdost
(HBW)

AlSi7Mg0,3

 

EN AC-42100

A356.0

KT6

290

210

4

90

3.2371

AC4CH
AlSi10Mg(a)


EN AC-43000

A03590

KF

180

90

2,5

55

3.2381

AC4A

KT6

260

220

1

90
AlSi12(b)


EN AC-44100

B413.0

KF

170

80

5

55


AC3A
AlSi9Cu1Mg


EN AC-46400


KF

170

100

1

75


AlSi12(Cu)


EN AC-47000


KF

170

90

2

55

3.2583
T6

Tepelné zpracování s umělým státrnutímF

Tepelně nezpracovánoZákazníkům jsme schopni nabídnout i zpracování jiných slitin hliníku.

Tavení hliníkových slitin se provádí v plynových kelímkových pecích. Při ošetření nataveného hliníku se běžně využívají odplyňovací jednotky FDU, kvalita natavené slitiny se posuzuje pomocí spektrální a termální analýzy a přístroji na měření stupně naplynění slitiny.

Se všemi dotazy ohledně slévárenských technologií vám ochotně poradí naši zaměstnanci obchodního oddělení


Lenka Bienová
e-mail: bienova@unitherm.cz
mobil: (+420) 777 792 203
telefon: (+420) 488 388 113