Tyto stránky použivájí cookies

Náše stránky používají technické a analytické cookies. Toto potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.

Nastavení
   Aktuální informace k negativním dopadům způsobeným v souvislosti s celosvětovým děním
Logo Unitherm

Slévárna geopolymerní

Technologie výroby forem i jader v novém provozu slévárny je založena na samotuhnoucí směsi s pojivovým systémem na bázi geopolymerů. Směsi založené na těchto pojivech se používají ve slévárnách šedých litin a ocelí a dále i ve stavebnictví. Pro použití ve slévárně hliníku bylo kvůli nižším licím teplotám nutné značně pozměnit technologii regenerace použité formovací směsi.

Tato technologie je ekologickou variantou pro hojně používané toxické, vysoce hořlavé a karcinogenní furanové směsi, které jako slévárna alokovaná v chráněné krajinné oblasti nemůžeme používat.

Technologie nám umožňuje složitější tvary a umisťovat chladítka i tam, kde je to u výroby s použitím bentonitové směsi velmi obtížné až nereálné. Zároveň můžeme vyrábět větší díly s minimalizováním povrchových vad typu zálupů či zapečenin, protože součástí pískové směsi již není dodatečná voda.

Kompletní linka je tvořená průběžnými mísiči, zhutňovacím stolem, otočnými jeřáby s nekonečným otáčením, portálovým jeřábem, tavicími pecemi, vytloukacím roštem a regenerací formovací směsi.

Konstrukční oddělení navrhuje odlitky a licí zařízení v 3D programu SOLIDWORKS za podpory moderního simulačního programu MAGMASOFT®, který slouží k ověření správnosti konstrukce odlitku i technologie lití a současně predikuje výskyt možných vad v odlitku. Zákazníkům nabízíme spolupráci při návrhu, odladění a konečném řešení a optimalizaci konstrukce odlitků, včetně návrhu optimální hliníkové slitiny, což ve finálním výsledku přináší výhody našim zákazníkům. Při návrhu licího zařízení standardně využíváme počítačové simulace procesu lití a tuhnutí taveniny. Návrh řešení při přechodu z jiného materiálu (tvářený materiál, železo atd.) na hliníkovou slitinu je u nás též možný.

V závislosti na rozměrech je zde možno vyrábět kusy až do hmotnosti 150 kg.
Formovací rámy v rozměrech 900 x 600mm, 1000 x 100mm, 1200 x 800mm a Ø850mm s výškou rámu od 150 do 450mm.
Výjimečně pro omezený počet až 1300 x 1300mm s výškou 200mm.

Celý provoz je tvořen 6 základními celky:

 1. Výroba jader.
 2. Výroba forem.
 3. Tavení a příprava slitiny.
 4. Kompletace forem a odlévání.
 5. Vytloukání forem a jader.
 6. Regenerace pískové směsi.

Dokončovací operace

 1. Ořez a broušení vtokových soustav a nálitků  - Nově na brousícím stroji Koyama.
 2. Tryskání nerezovým granulátem z chromové oceli a korundovou směsí.
 3. Tlakování odlitků do max. tlaku 6 bar.
 4. Tepelné zpracování T4, T6.
 5. Montáže dle specifikace zákazníka.
 6. V kooperaci nabízíme povrchové úpravy  dle specifikace zákazníka -  antikorozní ochranu, práškovou povrchovou úpravu, elox apod.

Klíčové vlastnosti


Vhodné pro menší série

Velký počet jader

Složitý tvar odlitku

Velké díly


Obrobna

Potřebujete obrobený odlitek? My máme vše potřebné pro soustružení, frézování a vrtání veškerého sortimentu výrobků. Přesvědčte se!

Více o obrobně

Materiál

V portfoliu pískové slévárny je nabídka těchto slitin hliníku:

Slitina Stav Rm – pevnost v tahu
(MPa)
Rp0.2 0.2% mez kluzu
(MPa)
A - tažnost
(%)
Tvrdost
(HBW)
AlSi7Mg0,3
EN AC-42100
3.2371
AC4CH
T6 230 190 2 75
AlSi7Mg0,6
EN AC-42200
357.0
T6 250 210 1 85
AlSi10Mg(a)
EN AC-43000
A03590
3.2381
AC4A
F 150 80 2 50
T6 220 180 1 75
AlSi8Cu3
EN AC-46200
380.0
AC4B
F 150 90 1 60
AlMg3
EN AC-51100
F 140 70 3 50
AlZn10Si8Mg
EN AC-71100
210 190 1 90

F - v odlitém stavu

T1 - po řízeném ochlazení z teploty lití a přirozeném stárnutí

T4 - po rozpouštěcím žíhání a přirozeném stárnutí, je-li vhodné

T6 - po rozpouštěcím žíhání a plném umělém stárnutí

Zákazníkům jsme schopni nabídnout i zpracování jiných slitin hliníku.

Tavení hliníkových slitin se provádí v plynových kelímkových pecích. Při ošetření nataveného hliníku se běžně využívají odplyňovací jednotky FDU, kvalita natavené slitiny se posuzuje pomocí spektrální a termické analýzy a přístroji na měření stupně naplynění slitiny.

Se všemi dotazy ohledně slévárenských technologií vám ochotně poradí naši zaměstnanci obchodního oddělení


Lenka Bienová
e-mail: bienova@unitherm.cz
mobil: (+420) 777 792 203
telefon: (+420) 488 388 113