Projekce a montáže

Divize Tepelná technika již od roku 1991 zajišťuje ekonomické vyhodnocení nových projektů, inženýring, projekci, kompletní dodávky včetně montáží moderních technologií pro energetiku, včetně stavební činnosti související s dodávanými technologiemi.

Vlastní projekční oddělení řeší komplexní energeticko-technologické projekty včetně koncepcí a studií.

Realizační oddělení zajišťuje kompletní dodávku a montáž kotelen, kogeneračních jednotek a jiných topných systémů a zařízení souvisejících s výrobou a rozvodem tepla a chladu.