O společnosti

Letecký pohled na areál společnosti UNITHERMUNITHERM, s.r.o. je slévárna hliníku, která má ve svém portfoliu téměř 1350 pozic. Slévárna disponuje dvěmi technologiemi - odléváním do pískových forem a odléváním do kovových forem. Způsob odlévání závisí na požadavku zákazníka, požadovaném množství, složitosti odlitku a v neposlední řadě náročnosti na kvalitu. Dle požadavků zákazníka lze spolupracovat na úpravách a navrhnout změny v konstrukčním řešení jednotlivých odlitků.

Po odlití odlitku se provádějí operace jako je ořez, broušení, tryskání a dle požadavku zákazníka i operace další, např. obrábění, tepelné zpracování, impregnace, test těsnosti heliem a polomontáže. V kooperaci můžeme zajistit lakování či anodizaci (elox).

UNITHERM, s.r.o. je zároveň od roku 1991 významnou českou společností v oblasti teplárenství. V současné době se společnost soustředí na oblast prodeje měřičů tepla Kamstrup a topných destratifikátorů Nivolair. V oblasti montáží a projekce se společnost soustředí na úspory energií a výstavbu energetických celků. 

Jednou z důležitých oblastí strategie společnosti UNITHERM, s. r. o. je soulad svých činností s podmínkami udržitelného rozvoje. Vedení společnosti se trvale zavazuje snižovat negativní dopady a neustále zlepšovat vztah k životnímu prostředí. Důkazem vyspělé péče o životní prostředí je certifikace dle mezinárodní normy ČSN EN ISO 14001:2005.

Další důležitá oblast pro společnost UNITHERM, s.r.o. je jakost dodávaného zboží dle certifikace ČSN EN ISO 9001:2009. Do této certifikace spadá jak systém managementu a jakosti pro oblast odlévání hliníkových slitin do pískových forem, kokil, nízkotlakých forem a impregnace odlitků, stejně jako projekce, montáž a prodej zařízení pro teplárenství.

V neposlední řadě je nutno zmínit udělenou certifikaci úřadem SVTI, který schvaluje společnost UNITHERM, s.r.o. jako kvalifikovaného výrobce pro dodávky výrobků do průmyslu velmi vysokého napětí.

Historie společnosti

 • 6. 3. 1991

  Společnost UNITHERM, s.r.o je zapsána do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddíle C, vložka 245.

 • 1991–1998

  Diplom dánského prince HenrikaObchodní, projekční a realizační práce v oblasti teplárenství, včetně provozování výroby tepla formou spoluvlastnictví teplárenské společnosti. Společnost se stává výhradním obchodním zástupcem společnosti Kamstrup a uvádí tyto měřiče na českém a slovenském trhu. Obdržení ocenění Asociace dánských podniků v podobě diplomu a medaile Jeho Královské Výsosti Dánska prince Henrika za rozvoj obchodní činnosti mezi oběma zeměmi.

 • 1999

  Rozšíření podnikatelské činnosti o provoz slévárny hliníkových odlitků odlévaných do pískových forem.

 • 2000–2007

  Slévárna rozšiřuje svoji činnost o odlévání hliníkových odlitků do kovových forem a o další technologie, jako je např. impregnace, tepelné zpracování odlitků a submontáže. Certifikace dle ISO 9001 a 14001. Divize Energo úspěšně pokračuje ve výstavbě kotelen a dalších celků v oblasti teplárenství. 

 • 2008–současnost

  Přístavba nové pískové slévárny pro výrobu těžkých a rozměrných kusů. Energo divize se soustředí na oblast prodeje topných jednotek Nivolair, hořáků Oilon a měřičů tepla a chladu Kamstrup. V montážní oblasti je společnost orientována na výstavbu a projekci energocenter.