Kokilová slévárna – popis výroby

Předmětem činnosti kokilové slévárny je výroba odlitků z hliníkových slitin litých dle požadavků zákazníků do kovových forem jak gravitačním, tak nízkotlakým způsobem s možností použití pískových jader.

Konstrukce

Konstrukční oddělení navrhuje odlitky a licí zařízení v moderním 3D programu SolidWorks. Zákazníkům nabízíme spolupráci při návrhu, odladění a konečném řešení a optimalizaci konstrukce odlitků, včetně návrhu optimální hliníkové slitiny, což ve finálním výsledku přináší výhody našim zákazníkům. Při návrhu licího zařízení standardně využíváme počítačové simulace procesu lití a tuhnutí taveniny. Návrh řešení při přechodu z jiného materiálu (tvářený materiál, železo atd.) na hliníkovou slitinu je u nás též možný.

Odlévání

Odlitky s hmotností do 20 kg se gravitačně odlévají na strojích CGU a CGH, odlitky s hmotností do 5 kg se odlévají na samostatných stojáncích s hydraulickým ovládáním rozevírání forem. Nízkotlaké stroje CNS se využívají pro odlévání tvarově složitějších odlitků. V rámci procesu výroby odlitků jsou pomocí termické a spektrální analýzy sledovány parametry odlévané hliníkové slitiny a dále teploty licích zařízení a hliníkové slitiny. Hotové výrobky spadají do různých odvětví průmyslové výroby, např. pro elektrotechnický, strojírenský, potravinářský, lodní průmysl a pro dopravní systémy.

Hmotnostní rozsah

  1. odlitky lité gravitační technologií do kovových forem o hmotnosti od cca 0,1 kg do 20 kg
  2. odlitky lité nízkotlakou technologií do kovových forem o hmotnosti od 1 kg do 50 kg

Roční kapacita kokilové slévárny je cca 1500 t odlitků/rok.

Pro výše uvedené technologie zajišťujeme výrobu jader vstřelováním metodou CT s pojivy na bázi geopolymerů nebo vodního skla.

Dokončovací operace

  1. Ořez a broušení vtokových soustav a nálitků.
  2. Tryskání nerezovým granulátem z chromové oceli a korundovou směsí.
  3. Tlakování odlitků do max. tlaku 6 bar.
  4. Tepelné zpracování T4, T6.
  5. Montáže dle specifikace zákazníka.
  6. V kooperaci nabízíme povrchové úpravy  dle specifikace zákazníka -  antikorozní ochranu, práškovou povrchovou úpravu, elox apod.